microlån är något som har blivit en allt vanligare lösning på ekonomiska problem för de svenska hushållen. Och det är på gott och ont men framförallt ont. Problemet är att de flesta som tar dessa lån inte har någon koll på sin ekonomi överhuvudtaget vilket då också gjort att de har hamnat i den situation som de befinner sig i. Och har man inte så bra koll så lär det snarare vara så att ett microlån inte löser problemet utan snarare gör det värre. För har man inte så bra koll på sin ekonomi att man med säkerhet vet att man klarar av att betala tillbaka lånet när det är dags så ska man inte ens fundera på saken.  För då lär det snarare vara så att lånet kommer att göra det hela värre snarare än bättre.

Det finns dock enstaka situationer då ett microlån kan vara en möjlig lösning på ekonomiska problem. För även om man har en buffert för oförutsägbara utgifter så kan det vara att denna på en kort tid överstigs och då kan ett microlån vara lösningen om det är så att man har en ekonomisk kris som måste lösas väldigt snabbt. Men då är man även medveten om kostnaden och räknar in den i sin budget. Man är även säker på att man har pengar när det är dags att betala tillbaka lånet samt avgiften. För en sak är säker. Går det att undvika dessa lån så är det att föredra att göra det. Har man inget val så finns dem ju där men då ska man ha koll på sin ekonomi.